Obsah

O obci Žalhostice

HoraOkres leží v severozápadní vnitrozemské části Čech ve středním Polabí při soutoku řek Labe s Ohří. Svou rozlohou je třetím největším okresem severních Čech. Jeho poloha je výhodná obzvlášť z hlediska dopravního spojení, a to jak po silnici, železnici, tak i po Labi. Blízkost hlavního města a nedaleká státní hranice činí náš okres zajímavým nejen pro turisty, ale i pro podnikatele.

30.03.2020

Město Litoměřice - žádost - výzva + tabulka nouzový stav

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, v souvislosti se zvyšujícím se rizikem nákazy nás všech Vás chci, jako tajemník městského úřadu požádat a vyzvat k maximálnímu omezení návštěv našeho úřadu. Všechna nařízení jednotlivých ministerstev nám přikazují minimalizovat počet našich úředníků na pracovištích a důsledným plánováním, tak snížit nebezpečí. Současně máme jednoznačné pokyny minimalizovat i počty Vás, občanů, ve smyslu shromažďování v objektech.

Detail

30.03.2020

Nejdůležitější odkazy

V příloze nejdůležitější odkazy, kde můžete čerpat informace, v prohlížeči Google Chrome funguje vše.

Detail

30.03.2020

Mimořádné opatření + sbírka zákonů

Sbírka zákonů Částka 47 a mimořádné opatření

Detail

30.03.2020

svoz odpadů

Informace o svozu odpadů v době epidemie Covid - 19

Věnujte prosím pozornost informacím uvedených v příloze. Účelem těchto informací je podpořit ochranu našich posádek i občanů při svozech odpadů a posílit tak povědomí lidí o této problematice i mimo dosavadní dostupné zdroje, které využíváte (MŽP atd..).

Detail

25.03.2020

ÚŘEDNÍ HODINY

Omezení úředních hodin

Obec omezila úřední hodiny na pondělí a středu, přičemž ani v jednom dni nesmí být delší než 3 hodiny , a přijme jiná vhodná opatření s cílem zajistit, aby v nezbytně nutných případech bylo možné na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně, typicky po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

Detail

Kalendář akcí