Obsah

 

O Českém středohoří


České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) je geomorfologický celek o rozloze 1265 km2. Z hlediska horopisného patří do Podkrušnohorské oblasti, která je součástí Krušnohorské subprovincie. Na 84 % území Českého středohoří zaujímá Chráněná krajinná oblast České středohoří (CHKO České středohoří) o výměře 1063,17 km2. Nejvyšším vrcholem je Milešovka (837 m). Nejnižším bodem je hladina Labe v Děčíně (121,9 m). Maximální výškový rozdíl tedy činí 715,1 m.
K významným vrchům kromě nejvyšší hory Milešovky (837 m) patří Hradišťany (752 m), Kletečná (706 m) a Lovoš (570 m). Ve východní části, oddělené Labem, najdeme kopce poněkud nižší - nejvyšší z nich je Sedlo (726 m).
Osu středohoří tvoří mimořádně úrodné údolí Labe. Dalším větším tokem je Ploučnice. Centrální části obou podcelků jsou odvodňovány drobnými toky směřujícími k Labi, Ploučnici a Bílině. Na labských přítocích v okolí Ústí nad Labem jsou zpětnou erozí vytvořeny vysoké vodopády (Moravanský, Vaňovský, ve Vlčí rokli, u Budova, v údolí Peklo u Týniště). Nejvyšší z nich má 12 m.

Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou. Je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha je 1063,17 km2[1] (celé pohoří 1600 km2), což jí řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Přirozeně ji dělí řeka Labe. CHKO byla založena v roce 1976.

Žalhostice jsou známé především pěstováním ovoce - díky mimořádným klimatickým podmínkám si pro pro meruňky jezdí lidé z celé republiky a také jsou spolu s Velkými Žernosekami známé vinnou révou, patří do Litoměřické vinařské podoblasti ležící ve vinařské oblasti Čechy a je tvořená částí území okresů Litoměřice, Most, Louny, Chomutov a územím města Ústí nad Labem. Tato vinařská podoblast, zahrnující rozsáhlé území od Roudnice nad Labem přes Litoměřice až k Ústí nad Labem a dále pak na západ k Mostu a Kadani, teritoriálně spadá pod Vinařskou oblast Čechy a nachází se na severozápadě České republiky. Z geografického hlediska patří mezi nejseverněji položené vinařské oblasti Evropy a je proto vhodná zejména pro bílá vína. Jde o nejmenší z vinařských podoblastí České republiky.

Litoměřická oblast se rozkládá na vinicích Žernosecka, Litoměřicka a Mostecka. V okolí Žernosek se pěstují hlavně bílé odrůdy Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské šedé a Müller-Thurgau. Vinice Litoměřicka a Mostecka jsou vhodné pro pěstování Ryzlinku rýnského, Rulandského šedého, Mülleru-Thurgau, Rulandského modrého, Svatovavřineckého a Zweigeltrebe. Další nejvíce pěstované odrůdy:  Sylvánské zelené a Tramín červený.

Vinice zde těží z příhodných mikroklimatických podmínek, které díky nižší nadmořské výšce a chráněným jižním svahům malebné krajiny Českého středohoří produkují lahodná vína specifické chuti. Podloží vinic Litoměřicka a Mostecka je převážně čedičové, na nižších částech svahů pak vápenité. Dozrávání hroznů významně urychlují teplé letní měsíce, byť velkou roli hrají časté inverze v úzkých skalních údolí řek. Geologicky patří podoblast Litoměřice, potažmo celá Vinařská oblast Čechy k západoevropské oblasti tzv. varinských (hercynských) žulových masivů, jejichž nejvýchodnější část tvoří Český masiv.