Obsah

Spolky a sdružení

Český svaz žen

Založen: září 1959
Předsedkyně: Pilnajová Emilie, později Kubová Daniela
Počet členek: 55, nyní 24
Pokladní: Laňková Zdeňka, nyní Veselá Anna
Historie: Český svaz žen (dále jen ČSŽ) zakládalo v roce 1959 několik členek, které do pokladny vložily každá 20korun, aby měly nějaký základ, později se vybíraly příspěvky. ČSŽ je stále organizace nezisková, od nikoho nic nedostává. Členky pracují dobrovolně. Akce, které probíhaly po celý rok: ples ČSŽ, maškarní dětský karneval, oslava MDŽ, sběr hadrů, mírová manifestace Terezín – účast, loučení s žáky MŠ a ZŠ v Žalhosticích, vítání prvňáčků (ženy šily sáčky k lavicím). Dělaly se též „bleší trhy“ a brigády na úpravu obce.

Sbor pro občanské záležitosti

Založen: únor 1978
Předsedkyně: Hořínková Jarmila, později Nekvasilová Jaroslava
Kronikářka: Nekvasilová Jaroslava
Počet členek: 14, nyní 11
Historie: Sbor pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ) zasílá blahopřání důchodcům od 70ti let. 70, 75, 80 a pak každý rok s malým dárkem, ostatním písemná blahopřání. Blahopřání všem 1x za měsíc místním rozhlasem. Dle potřeby vítání nových občánků, zlaté svatby, účast při zápisu do 1. třídy a rozloučení s žáky 9. třídy, vítání prvňáčků. Návštěvy občanů v domovech důchodců, nemocnici.

Sloučení organizací

Po roce 1989 se obě organizace spojily a výbor 10 členek se schází 1x měsíčně na přípravu akcí a blahopřání (nyní již od 65ti let) v tom kterém měsíci.

Nynější aktivity: zápis do 1.třídy, svátek žen, rozloučení s žáky MŠ a ZŠ, vítání prvňáčků, beseda s důchodci (předvánoční). Stále vítání občánků dle potřeby a návštěva občanů v domovech důchodců a nemocnici. Pomáhají s přípravou plesu obce a školy, na setkání pro důchodce připravují pohoštění.