Obsah

 

Blízké okolí


Okres leží v severozápadní vnitrozemské části Čech ve středním Polabí při soutoku řek Labe s Ohří. Svou rozlohou je třetím největším okresem severních Čech. Jeho poloha je výhodná obzvlášť z hlediska dopravního spojení, a to jak po silnici, železnici, tak i po Labi. Blízkost hlavního města a nedaleká státní hranice činí náš okres zajímavým nejen pro turisty, ale i pro podnikatele.

kopecRegion je, co do množství památek, jeden z nejbohatších okresů severních Čech. Dokládají to městské památkové rezervace a zóny v Litoměřicích, Terezíně, Úštěku, Budyni n. O. a Roudnici n. L., lidové stavby nejen ve vesnických památkových rezervacích, ale i hrady, zámky, hradní zříceniny a bezpočet církevních staveb a památek. Za všechny jmenujme alespoň zámek Libochovice, Ploskovice, hrady a trosky hradů Helfenberk, Hazmburk, hora Říp s památnou rotundou sv. Jiří a sv. Vojtěcha atd. S historií vývoje celé oblasti nás seznámí nejen památky, ale i muzea v Litoměřicích, Třebenicích (muzeum českého granátu), galerie apod.

Také příroda okresu Litoměřice má své rarity a zajímavosti. Labskou soutěskou – Porta Bohemica – vstupujeme do malebného zákoutí regionu. Labe je lemované vinohrady od Litoměřic přes Žalhostice až do Velkých Žernosek, které pokračují v tradici založené již Karlem IV. České středohoří sopečného původu láká svým panoramatem. Mnohé by mohli vyprávět četní fotografové a malíři, kteří zde v průběhu desítek let a staletí našli vděčné náměty. Za zmínku stojí i největrnější hora Čech - Milešovka. Nejvyšší vrch Českého středohoří (837 m) s přírodní rezervací tvořenou bukovými porosty a smíšeným lesem. V roce 1905 zde byla vybudována meteorologická stanice.
V posledních letech se zvyšuje zájem turistů o cyklistické stezky a s tím spojené další služby. Také náš region si je vědom, že svou rozmanitou krajinou i bohatou nabídkou památek je ideální pro vytýčení cyklotras.