Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Žalhostice za rok 2019

Závěrečný účet na rok 2019

Závěrečný účet obce Žalhostice projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 6. 2020 a usnesením č. 16/20/240 schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

Občané obce mohou do tohoto dokumentu v listinné podobě nahlédnout  na obecním úřadě v Žalhosticích čp. 120  v  době úředních hodin.

PŘÍLOHY závěrečného účtu:

Výkazy FIN, výkaz zisků a ztrát, rozvaha a příloha 12_19

Zpráva o výsledku hospodaření obce

Vyvěšeno: 24. 6. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět