Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Žalhostice za rok 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018

Závěrečný účet obce Žalhostice projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17. 6. 2019 a usnesením č. 07/19/90 schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.

Občané obce mohou do tohoto dokumentu v listinné podobě nahlédnout  na obecním úřadě v Žalhosticích čp. 120  v  době úředních hodin.

PŘÍLOHY závěrečného účtu:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU, FIN 12_2018+podpis FIN 12_2018

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

PŘÍLOHApodpis

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

 

Vyvěšeno: 27. 6. 2019

Datum sejmutí: 7. 1. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět