Obsah

Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2017

Změněno

Název a anotace Zodpovídá
28.2.2017

Investiční plány
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 1. 2017.
žádost
poskytnutí informace

Stanislava Hanková
4.4.2017

Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25. 3. 2017.
žádost a poskytnutí informace

Stanislava Hanková