Žalhostice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Závěrečný účet obce Žalhostice za rok 2017

Závěrečný účet 2017_ke stažení

Závěrečný účet obce Žalhostice projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18. 6. 2018 a usnesením č. 34/18/525 souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2017 a to bez výhrad.

Občané obce mohou do tohoto dokumentu v listinné podobě nahlédnout  na obecním úřadě v Žalhosticích čp. 120  v  době úředních hodin.

PŘÍLOHY závěrečného účtu:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, FIN 2 - 12 M (příloha č. 1),

Výkaz rozvaha (příloha č. 2); Výkaz zisku a ztráty (příloha č. 3); Příloha účetní závěrky (příloha č. 4);

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a rok 2017(příloha č. 5).

Datum sejmutí: 7. 1. 2021