Obsah

 

Provozní řád

 

PROVOZOVATEL:

OBECNÍ ÚŘAD ŽALHOSTICE

ŽALHOSTICE ČP. 120

41101 ŽALHOSTICE

IČO 00264709

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:                                                   

Renata Lojková

TEL. 731 81 90 38

 

PROVOZNÍ DOBA:

Čtvrtek   – 16.00 – 18.00

 

  1. Kroužek navštěvují děti bez rodičů.
  2. V prostorách OÚ - dětského oddělení je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
  3. Vstup do prostor OÚ – dětského oddělení je možný pouze v přezůvkách, ponožkách, či s návleky.
  4. Své vrchní ošacení a obuv odkládejte v šatně.
  5. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození OÚ nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
  6. Do dětského oddělení OÚ mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení z alergologie!
  7. Odpovědnost za bezpečnost dítěte nese lektor.
  8. Po dobu kroužku lektor doprovází děti na WC. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce.
  9. Každý lektor odpovídá za pořádek v prostorách oddělení. Děti dbají pořádku a chovají se k vybavení oddělení šetrně.
  10. Návštěvníci oddělení jsou povinni respektovat provozní řád.

 

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL A PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT V NAŠEM ODDĚLENÍ.